عاشقانه-66

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

سحـر بلبل حكـايت بـا صبـا كـرد

 

كـه عشـق روي گـل با ما چه ها كرد

 

از آن رنگ رخـم خـون در دل افتاد

 

وز آن گلشن بـه خـارم مبتلا كـرد

 

حافظ

 

/ 0 نظر / 2 بازدید