لیک محال است که من خر شوم :

.

دست مزن ! چشم ! ببستم دو دست

راه مرو ! چشم ! دو پایم شکست

 

حرف مزن ! قطع نمودم سخن


نطق مکن ! چشم ! ببستم دهن

هیچ نفهم ! این سخن عنوان مکن

خواهش نافهمی انسان مکن

لال شوم ! کور شوم ! کر شوم

لیک محال است که من خر شوم

 

 سید اشرف الدین گیلانی

/ 0 نظر / 6 بازدید