مناجات خواجه عبدالله انصاری :

ای کريمی که بخشنده ی عطايی و ای حکيمی که پوشنده ی خطايی

 و ای صمدی که از ادراک ما جدايی و ای احدی که در ذات

 و صفات بی همتايی و ای قادری که خدايی را سزايی

و ای خالقی که گمراهان را راه نمايی . جان ما را صفاي خود ده

و دل ما را هوای خود ده و چشم ما را ضيای خود ده

و ما را از فضل و کرم خود آن ده که ان به .....

 

به انتخاب فروغ لايزال

/ 0 نظر / 5 بازدید