ژاندارک، دختر ارلئان،

... و به این سان ژاندارک قهرمان را برای مجازات به اسقف کاتولیک تحویل دادند و آتش زده شد! ژاندارک، دختر ارلئان، که فرانسویان مایوس و افسرده را به پیروزی رسانید سوم ژانویه سال 1431 برای مجازات شدن به یک اسقف (کشیش بزرگ منطقه) سپرده شد که به دستور این کشیش که او هم فرانسوی بود به جرم جادوگری و پوشیدن لباس مردانه محکوم به اعدام شد و در یک بازار باز (بدون سقف) در برابر چشم مردم آتش زده شد. ژاندارک هنگام آتش زده شدن 19 ساله بود.
    ژاندارک دوران خردسالی را در محیطی گذرانیده بود که ارتش فرانسه از انگلیسی ها شکست خورده بود و تمامی شمال رود «لوار» از جمله پاریس به تصرف انگلیسی ها در آمده بود. در جریان این جنگ پاره ای از فرانسویان هم به انگلیسی ها کمک می کردند.
    ژاندارک هنگامی که نیروهای دشمن از روستای محل اقامت او که دختر یک کشاورز بود گذشتند و خرابی فراوان به بار آوردند و سپس دست به محاصره بندر ارلئان در همان نزدیکی زدند به خشم آمد و به مدافعان ناامید ارلئان پیوست. لباس سربازی بر تن و سربازان را تشویق به ضد حمله کرد که موفق شدند. ژاندارک سپس با درجه سروانی به هدایت سربازان فرانسوی ادامه داد و دشمن را از بسیاری از نقاط بیرون راند .
    در اثنای این پیروزی ها، فرانسویان متحد انگلستان او را گرفتند و به انگلیسی ها فروختند و انگلیسی ها وی را به یک اسقف فرانسوی هوادار خود تحویل دادند و گفتند که او جادو گر است که صدایش این چنین هیجان و دلاوری در سربازان فرانسه به وجود می آورد که بدون ترس دست حمله به نیرویی به مراتب بزرگتر از خود می زنند. انگلیسی ها نخواستند، خود ژاندارک را بکشند و برای همیشه دشمنی فرانسویان را بخرند.
    در سال 1456 و بیست و پنج سال پس از قتل ژاندارک، اسقف های فرانسه در یک نشست خود از وی اعاده حیثیت کردند که بعدا عنوان قهرمانی فرانسه را به دست آورد و پاپ در سال 1920 اورا تقدیس کرد.
    از قرن 15 به بعد ضمن اشاره به اعدام دلخراش ژاندارک اندرز داده می شود که نباید اشتباه و یا بد نیتی یک و یا چند نفر باعث شود که دیگران از میهندوستی رویگردان شوند. . . ( تاریخ در چنین روزی - نوشیروان کیهانی زاده )

/ 0 نظر / 4 بازدید