عاشقانه-142

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

گفتم دل و جـان در سر كـارت كردم

 

هــر چيز كــه داشتـم نثارت كردم

 

گفتا تـو كـه باشـي كه كنـي يا نكنی

 

اين مـن بـودم كـه بيقـرارت كـردم

 

 

عطار نيشابوري

 

/ 0 نظر / 3 بازدید