ترجمه سوره لقمان آيات 12 تا 22

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

و به راستي ، لقمان را حكمت داديم كه : خدا را سپاس بگزار و هر كه سپاس بگزارد ، تنها براي خود سپاس مي گزارد ، و هر كس كفران كند ، در حقيقت ، خدا بي نياز ستوده است . و ياد كن هنگامي را كه لقمان به پسر خويش ، در حالي كه وي او را اندرز مي داد ، گفت :

اي پسرك من ، به خدا شرك مياور كه به راستي شرك ستمي بزرگ است . و انسان را در باره ي پدر و مادرش سفارش كرديم كه شكرگزار من و پدر و مادرت باش كه بازگشت همه به سوي من است . و اگر تو را وادارند تا در باره ي چيزي كه تو را بدان دانشي نيست به من شرك ورزي ، از آنان فرمان مبر ، ولي در دنيا به خوبي با آنان معاشرت كن ، و راه كسي را پيروي كن كه توبه كنان به سوي من باز مي گردد ، و سرانجام ، بازگشت شما به سوي من است ، و از حقيقت آنچه انجام مي داديد شما را باخبر خواهم كرد .

اي پسرك من ، اگر عمل تو هم وزن دانه ي خردلي و در تخته سنگي يا در آسمان ها ، يا در زمين باشد ، خدا آن را مي آورد ، كه خدا بس دقيق و آگاه است .

اي پسرك من ، نماز را برپا دار و به كار پسنديده وادار و از كار ناپسند باز دار ، و بر آسيبي كه بر تو وارد آمده است ، شكيبا باش ، اين حاكي از عزم و اراده ي تو در امور است . و از مردم به نخوت رخ بر متاب ، و در زمين خرامان راه مرو ، كه خدا خودپسند لاف زن را دوست نمي دارد . و در راه رفتن خود ميانه رو باش ، و صدايت را آهسته ساز ، كه بدترين آوازها ، بانگ خران است .

آيا ندانسته ايد كه خدا آنچه را كه در آسمان ها و آنچه را كه در زمين است ، مسخر شما ساخته و نعمت هاي ظاهر و باطن خود را بر شما تمام كرده است ؟ و برخي از مردم در باره ي خدا بي آنكه دانش و رهنمود و كتابي روشن داشته باشند ، به مجادله برمي خيزند . و چون به آنان گفته شود : آنچه را خدا نازل كرده پيروي كنيد ، مي گويند : نه ! بلكه آنچه كه پدرانمان را بر آن يافته ايم پيروي مي كنيم ، آيا هر چند شيطان آنان را به سوي عذاب سوزان فراخواند ؟ و هر كس خود را در حالي كه نيكوكار باشد ، تسليم خدا كند ، قطعا در ريسمان استوارتري چنگ زده و فرجام كارها به سوي خداست .

 

مترجم قرآن كريم : استاد محمد مهدي فولادوند

توضيح : سوره ي لقمان در مكه نازل شده و داراي 34 آيه است و سي و يكمين سوره قرآن كريم است .

 

/ 0 نظر / 2 بازدید