آواربردارى ۳۰ درصد از ارگ بم :

 از ابتداى عمليات آواربردارى ارگ بم تاكنون ۳۰ درصد آواربردارى اين اثر جهانى انجام شده است.
«اسكندر مختارى» مدير پروژه نجات بخشى ارگ بم گفت: پيش بينى مى شود آواربردارى ارگ بم تا دو سال آينده به طول انجامد. وى افزود: تاكنون ۴۰ هزارتن آوار از ارگ ويران شده بم خارج شده اما دورريخته نشده بلكه به بخش غربى آن منتقل شده است و پس از تسطيح اين قسمت فضاى سبز مناسب و مطابق با الگوهاى ۵۰ سال قبل براساس عكسها و نقشه هاى موجود ايجاد مى شود.
وى بزرگترين مشكل ساماندهى محيط اطراف ارگ بم را تملك اراضى عنوان كرد و اظهار داشت: با كمك بخش حقوقى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى اين مشكل هر چه سريعتر برطرف خواهد شد.

/ 0 نظر / 4 بازدید