ما براي اينكه حرف نزنيم، دنبال موسيقي رفته‌ايم :

محمدرضا لطفي در راديو؛ تريبون ما، ساز ماست!
محمدرضا لطفي گفت كه ما براي اينكه حرف نزنيم، دنبال موسيقي رفته‌ايم و در اصل تريبون ما، ساز ماست.

شجريان: مدعيان عرفان در موسيقي، شناختي از اين عرصه ندارند
"محمدرضا شجريان" استاد برجسته موسيقي ايراني، در گفتگو با صداي آلمان افزود: موسيقي ذاتش عرفان است، ذات موسيقي عرفان است ، هيچگاه نفهميدم "موسيقي عرفاني" يعني چه؟ وي توضيح داد: همين قدر كه دف آوردند و سرشان را تكان دادند، شد موسيقي عرفاني! عرفان يعني شناخت، موسيقي شناخت مي‌دهد و يك موزيسين بايد بر اين مبنا كارش را دنبال بكند، يعني پيامي داشته باشد.

درباره حاج قربان سلیمانی : ساز گویی بال در می آورد
حاج قربان سلیمانی می گوید: وقتی که ساز و نوایش آدم را گیر بیندازد دیگر نمی توانی از چنگش خلاص شوی. در این حال است که از خود بیخود می شوم، حساب زمان از دستم در می رود و تمام بدنم خیس عرق می شود. ساز گویی بال در می آورد. خودش را به این طرف و آن طرف می کشد. سیم هایش جان می گیرند و با هر پنجه من به فریاد و لرزه در می آیند.

شيوه شهودي يزدانيان براي ساخت موسيقي
پيمان يزدانيان در هفتمين نشست نقد نغمه گفت كه شيوه اي خاص براي ساخت موسيقي فيلم دارد، شيوه اي كه بيش از آنكه بر دانش موسيقايي اش متكي باشد، بر دريافت شهودي اش از فيلم و داستان فيلم تكيه دارد.

/ 0 نظر / 4 بازدید