روز بزرگداشت فردوسی :

۲۵ ارديبهشت ماه روز بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي، بزرگترين حماسه سراي ايران و يكي از حماسه سرايان بزرگ جهان است. وي در سال ۳۱۹ يا ۳۲۰ شمسي برابر با سال ۳۲۹ قمري در طوس متولد شد. شهرت جهاني فردوسي، به خاطر كتاب شاهنامه است كه وي سرودن آن را از دوران جواني آغاز كرد، تا پايان عمر، بارها آن را بررسي و ويرايش كرد و بر غناي آن افزود. شاهنامه، گنجينه ميراث هزار ساله ملت و كشور ايران و دايره المعارف فرهنگ و تاريخ ايرانيان است. آن گونه كه فردوسي مي گويد، سرودن شاهنامه، سي سال طول كشيد. اين اثر جاويدان فردوسي كه در شمار بهترين آثار حماسي عالم است، در حدود شصت هزار بيت دارد و تاكنون به زبان هاي مختلف دنيا ترجمه شده است.
فردوسي در حفظ امانت هنگام نقل مطالب، به كار بردن نهايت مهارت در وصف مناظر طبيعي و ميدان هاي جنگ و قهرمانان منظومه خود و نيز ذكر حكم و مواعظ دلپذير، كمال توانايي را نشان داده است. فردوسي در بيان افكار و نقل معاني و رعايت سادگي زبان، صراحت و روشني سخن، انسجام، استحكام و متانت كلام در درجه اي از قدرت است كه كلامش همواره در ميان استادان، نمونه اعلاي فصاحت و بلاغت شمرده شده و به منزله سخن سهل و ممتنع تلقي گرديده است.

/ 0 نظر / 3 بازدید