روزي بود ، روزگاري هست :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

من اصلا نمي گويم كه فكرم ، فكر بسيار خوبي است ، لزومي ندارد كه اين طور فكر كنيم . هر كسي كه مي خواهد از من ايراد بگيرد مي گويند كه فلاني يونسكويي مي نويسد ، يعني جوري مي نويسد كه نه سيخ بسوزد ، نه كباب . شما هر گز در داستان هايم آدم خوب يا بد نمي بينيد . آدم ها در داستان هاي من خاكستري هستند .

 

هوشنگ مرادي كرماني ، نويسنده

 

سيد ابوالحسن مختاباد : زندگي در نظر اين نويسنده چيره دست ، يك بعدي نيست و غم و شادي و دروغ و راست و حقيقت و بي حقيقتي در جزء جزء زندگي حضور و بروز دارد . همچنانكه در داستان هايش نيز ، حتي از منفي ترين شخصيت هايش چهره هاي انساني تصوير مي كند ، چرا كه آن بخش از خلقيات نيز جزيي از زندگي است .

 

/ 0 نظر / 4 بازدید