تو تنها نیستی :

می دونی وقتی خدا داشت بدرقه ات می کرد بهت چی گفت ؟:

جایی که میری مردمی داره که می شکنندت

نکنه غصه بخوری

من همه جا باهاتم

تو تنها نیستی

تو کوله بارت عشق می ذارم که بگذری

 قلب می ذارم که جا بدی

 اشک میدم که همراهیت کند

و مرگ که بدونی برمی گردی پیشم .

/ 0 نظر / 4 بازدید