حافظ :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

چـرا نـه در پي عزم ديار خود باشم

 

چـرا نه خاك سر كوي يار خود باشم

 

غـم غريبي و غربت چو بر نمي تابـم

 

به شهر خود روم و شهريار خود باشم

 

/ 0 نظر / 5 بازدید