بوسه باران :

 

ای مهربانتر از برگ در بوسه هاي باران
بيداري ستاره، در چشم جويباران
* * *
آيينه نگاهت، پيوند صبح و ساحل
لبخند گاهگاهت، صبح ستاره باران
* * *
بازآ كه در هوايت خاموشي جنونم
فريادها برانگيخت از سنگ كوهساران
* * *
اي جويبار جاري! زين سايه برگ مگريز
كاين گونه فرصت از دست دادند بي شماران
* * *
گفتي: به روزگاري مهري نشسته گفتم
بيرون نمي توان كرد حتي به روزگاران
* * *
بيگانگي ز حد رفت، اي آشنا مپرهيز
زين عاشق پشيمان سر خيل شرمساران
* * *
پيش از من و تو بسيار بودند و نقش بستند
ديوار زندگي را زين گونه يادگاران
* * *
وين نغمه محبت، بعد از من و تو ماند
تا در زمانه باقي است آواز باد و باران

 

<><><><><><><><><><><><><>
<>  نام اثر : بوسه باران                     <>
<>  خواننده : استاد شجريان و همايون <>
<>  آهنگساز : حسين عليزاده             <>
<>  دستگاه : راست پنجگاه                 <>
<>  شعر : شفيعي کدکني                  <>
<>  آلبوم : فرياد                                <>
<><><><><><><><><><><><><>

/ 0 نظر / 2 بازدید