در محضر مولانا :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

وزن و بیت و شعر را بر هم زنم

تا برون زین هر سه با تو دم زنم

****

در خلایق روح های پاک هست

روح های تیره و گلناک هست

****

این که گویی این کنم یا آن کنم

خود دلیل اختیار است ای صنم

****

کس نگوید سنگ را فردا بیا

ور نیایی من دهم بد را سزا

****

گر نبودی اختیار این شرم چیست

این دریغ و خجلت و آزرم چیست ؟

****

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

باز جوید روزگار وصل خویش

****

نردبان این جهان ما و منی است

عاقبت این نردبان افتادنی است

لاجرم هر کس که بالاتر نشست

استخوانش سخت تر خواهد شکست

****

مرحبا ای عشق خوش سودای ما

ای طبیب جمله علت های ما

****

این جهان کوهست و فعل ما ندا

لاجرم آید به سوی ما صدا

****

تو مگو ما را به آن دربار نیست

با کریمان کارها دشوار نیست

 

/ 0 نظر / 3 بازدید