هـــرگـــــز

با من بگو :


" وقتی که صدها صد هزاران سال بگذشت ،


                                                            
آنگاه ..."


اما مگو : "هـــرگـــــز" !


"هرگز" چه دور است ، آه ..


"هرگز" چه وحشتناک ؛


"هرگز" چه بی رحم است !

.

اسماعیل خویی

/ 0 نظر / 4 بازدید