شعری از جمال ثریا به ترجمه همت شهبازی :

عکس

سه نفر در ایستگاه ایستاده‌اند
 مرد، زن و کودک

دست مرد در جیب‌اش
و دست زن در دست کودک

مرد غمگین است
غمگین
مثل ترانه‌های غمگین

زن زیباست زیبا
مثل خاطرات زیبا

کودک،
غمگین است همچون خاطرات زیبا
و زیباست همچون ترانه‌های غمگین

منبع : فرهیختگان

/ 0 نظر / 38 بازدید