قطران تبريزي ( قرن پنجم ) :

بسا سراي كه بامش همي بسود فلك

بسا درخت كه شاخش همي بسود هلال

يكي نبود كه گويد به ديگري كه مموي

يكي نبود كه گويد به ديگري كه منال

توضيح : قطران تبريزي ، نخستين شاعري است كه در آذربايجان به فارسي دري آغاز سخنوري كرد . ناصر خسرو چهار سال پس از زلزله تبريز با قطران در تبريز ديدار كرد . شعر فوق را قطران در وصف زلزله سال 1042 ميلادي ، كه تبريز را ويران كرد و حدود 40 هزار كشته داشت ، سروده است .

/ 1 نظر / 3 بازدید