مهرباني :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

روي ايوان كهنه

 

      چند تكه مهربانی

 

                 افتاده است

 

              سرم را بالا مي گيرم

 

                 تو هنوز مرا دوست داری

 

 

                    محمدرضا مهديزاده – از كتاب “ عاشقانه با خدا “

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید