شادكامي و موفقيت در درون ماست :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

اگر تمام جهان را در پي شادكامي و موفقيت درنورديم ،

 

جـز در درون خـود نمي توانيم آن را به دست بياوريـم .

 

 

رالف والدو امرسون

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید