زيبايي چيست ؟ :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

از يك قورباغه بپرسيد زيبايي چيست ؟ بي ترديد زيبايي را در چهره قورباغه

 

 ماده اي جست و جو مي كند كه دو چشم گرد و ورقلمبيده از سركوچكش

 

 بيرون جسته ، دهاني فراخ ، شكمي زرد و پشتي سياه دارد .

 

والتر

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید