حافظ :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

برو به كار خود اي واعظ اين چه فرياد است

 

 مـرا فتاد دل از ره ، تـو را چـه افتاده ست

 

ميـان او كـه خـدا آفـريده است از هيـچ

 

دقيقه اي ست كه هيچ آفريده نگشاده ست

 

/ 0 نظر / 2 بازدید