گزيده سخنان رسول گرامي اسلام (ص) :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

وقتي مي خواهي عيوب ديگران را ياد كني ، عيوب خويش را به ياد آر .

 

اگر از كار نيك خود خوشحال و از كار بد خود دلگير مي شوي ، مؤمن هستي .

 

وقتي در كاري تصميم مي گيري ، در نتيجه آن بينديش ،

 اگر نتيجه نيك است ، آن كار را انجام بده و اگر بد است ، از آن درگذر .

 

وقتي بنده از خدا بترسد ، خداوند همه چيز را از او بترساند ،

 و اگر از خدا نترسد ، خداوند او را از همه چيز بترساند .

 

كسي كه از زني خواستگاري مي كند ، اگر موي خود را رنگ مي زند ،

 بايد به او بگويد كه موي خود را رنگ مي بندد ( نبايد پيري خود را مخفي كند ) .

 

وقتي ميهماني بر افرادي درآيد ، روزي خود را همراه مي آورد ،

 وقتي بيرون رود ، با آمرزش گناهان آنها بيرون رود .

 

/ 0 نظر / 4 بازدید