ميلاد پيامبر مهرباني و راستي :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

بيدلـي در همـه احـوال خـدا با او يـود

او نمي ديـدش و از دور خدايا مي كـرد

فيـض روح القـدس ار باز مـدد فرمايـد

ديگران هم بكنند آنچه مسيحا مي كرد

                                      حافظ

 

25 دسامبر مطابق با پنجم ديماه ميلاد حضرت عيسي مسيح (ع) است . شايد به اين علت سردترين فصل خدا براي تولدش انتخاب شد كه نمايانگر عظمت گرماي وجود او باشد . عظمتي هستي بخش و اميدآفرين ، اميدي براي قلب هاي يخ زده و دستان كوچك بي پناه . . .

ميلاد با سعادت پيامبر مهرباني و راستي ، حضرت عيسي مسيح (ع) مبارك باد . . .

پنجم ديماه همچنين يادآور فاجعه ي زلزله ي ويرانگر جمعه پنجم ديماه 1382 بم است . شهري تاريخي كه مي خواهد زنده بماند . كاش بم دوباره مي خنديد . . .

 

/ 0 نظر / 4 بازدید