عاشقانه-69

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

رواق منظر چشم مـن آشيانه ي توست

 

كـرم نما و فـرود آ كه خانه خانه توست

 

به لطف خط و خال از عارفان ربودي دل

 

لطيفه هاي عجب زيـر دام و دانه توست

 

 

حافظ

 

/ 0 نظر / 4 بازدید