عاشقانه-94

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

بدترين شكل دلتنگي براي كسي ،

 

 آن است كه كنار او باشي و بدانی

 

 كـه هــرگــز بـه او نمي رسـي .

 

 

گابريل گارسيا ماركز

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
روزنامه پيغام - بوشهر

خاطرات منوچهر آتشی از اين شماره همراه با دهها خبر و مقاله سياسی اجتماعی فرهنگی از اين شماره در سايت پيغام لطفن سر بزنيد ...