عاشقانه-53

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

 عــزيــزا  مــا گـرفـتـار دو درديـم

 

 يـکـی عشـق و دگـر در دهـر فرديـم

 

 نصيـب کس مبـاد اينغم که مـا راست

 

 جمـالـت يـک نظـر نـاديـده مـرديـم

 

 

باباطاهر به انتخاب مهندس صادق اميدوار ( خودروبلاگ )

 

/ 0 نظر / 3 بازدید