حافظ :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

  برو به كار خود اي واعظ اين چه فرياد است

 

مـرا فتاد دل از ره ، تـو را چـه افتاده سـت

 

ميـان او كـه خــدا آفريـده است از هـيـچ

 

دقيقه اي ست كـه هيچ آفريده نگشادست

 

/ 0 نظر / 5 بازدید