حافظ :

در  ازل  پرتو  حسنت  ز  تجلی  دم زد

عشق  پيدا شد  و  آتش  به  همه  عالم زد

جلوه اي كرد رخت ديد ملك عشق نداشت

عين آتش  شد از  اين  غيرت  و بر آدم زد

/ 0 نظر / 3 بازدید