از رودکی تا شهریار

شکر شکن شوند همه طوطیان هند . . . زین قند پارسی که به بنگاله می رود

بهار بهار صدا همون صدا بود / محمدعلی بهمنی

محمدعلی بهمنی: بهار بهار  صدا همون صدا بود   صدای شاخه‌ها و ریشه‌ها بود   بهار بهار   چه اسم آشنایی؟  صدات می‌اد... اما خودت کجایی   وابکنیم پنجره‌ها رو یا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 51 بازدید

نوروز / پروين اعتصامي

پروين اعتصامي   سپيـــــده‌دم، نسيمي روح پــــــــــرور وزيــــــد و کـــــــــرد گيتي را معنبـــــــر تـــو پنــــــداري زفـــــروردين و خــرداد بـــــــه باغ و راغ، بُــــــد پيغـــــــام‌آور به رخسار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید
اسفند 96
20 پست
بهمن 96
4 پست
آبان 96
1 پست
مهر 96
4 پست
شهریور 96
2 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 96
2 پست
شهریور 94
2 پست
مرداد 94
7 پست
تیر 94
14 پست
خرداد 94
3 پست
اسفند 93
12 پست
بهمن 93
4 پست
دی 93
16 پست
آذر 93
13 پست
آبان 93
36 پست
مهر 93
17 پست
شهریور 93
21 پست
مرداد 93
38 پست
تیر 93
36 پست
خرداد 93
13 پست
اسفند 92
27 پست
بهمن 92
32 پست
دی 92
36 پست
آذر 92
34 پست
آبان 92
35 پست
مهر 92
46 پست
شهریور 92
29 پست
مرداد 92
42 پست
تیر 92
28 پست
خرداد 92
19 پست
اسفند 91
37 پست
بهمن 91
40 پست
دی 91
21 پست
آذر 91
28 پست
آبان 91
40 پست
مهر 91
116 پست
شهریور 91
52 پست
مرداد 91
19 پست
تیر 91
8 پست
خرداد 91
17 پست
اسفند 90
14 پست
بهمن 90
6 پست
دی 90
9 پست
آذر 90
16 پست
آبان 90
22 پست
مهر 90
27 پست
شهریور 90
25 پست
مرداد 90
41 پست
تیر 90
48 پست
خرداد 90
33 پست
اسفند 89
13 پست
بهمن 89
12 پست
دی 89
8 پست
آذر 89
25 پست
آبان 89
10 پست
مهر 89
38 پست
شهریور 89
20 پست
مرداد 89
18 پست
تیر 89
6 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
18 پست
بهمن 88
9 پست
دی 88
13 پست
آذر 88
11 پست
آبان 88
13 پست
مهر 88
11 پست
شهریور 88
13 پست
مرداد 88
6 پست
تیر 88
11 پست
خرداد 88
14 پست
اسفند 87
49 پست
بهمن 87
5 پست
دی 87
24 پست
آذر 87
32 پست
آبان 87
18 پست
مهر 87
18 پست
شهریور 87
13 پست
مرداد 87
16 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
7 پست
اسفند 86
14 پست
بهمن 86
9 پست
دی 86
14 پست
آذر 86
18 پست
آبان 86
10 پست
مهر 86
19 پست
شهریور 86
15 پست
مرداد 86
19 پست
تیر 86
20 پست
خرداد 86
41 پست
اسفند 85
26 پست
بهمن 85
40 پست
دی 85
37 پست
آذر 85
12 پست
آبان 85
13 پست
مهر 85
30 پست
شهریور 85
23 پست
مرداد 85
29 پست
تیر 85
38 پست
خرداد 85
39 پست
اسفند 84
68 پست
بهمن 84
49 پست
دی 84
46 پست
آذر 84
60 پست
آبان 84
49 پست
مهر 84
32 پست
شهریور 84
32 پست
مرداد 84
19 پست
تیر 84
32 پست
خرداد 84
36 پست
اسفند 83
70 پست
بهمن 83
45 پست
دی 83
61 پست
آذر 83
41 پست
آبان 83
51 پست
مهر 83
55 پست
شهریور 83
48 پست
مرداد 83
50 پست
تیر 83
33 پست
خرداد 83
31 پست
اسفند 82
50 پست
بهمن 82
44 پست
دی 82
31 پست
آذر 82
47 پست
آبان 82
53 پست
مهر 82
63 پست
شهریور 82
76 پست
مرداد 82
43 پست