من در نوروز از نو كودك مي شوم ،

در مشت هاي كوچكم براي جوجه ها شعر و دانه مي برم ،

در هر نوروز لبم كودك مي شود و مثل بوسه اي روي دست پدر مي نشيند .

 

 

                                   نوروزها و بادبادك ها – ثمين باغچه بان