اما ،

با اين همه ،

تقصير من نبود

كه با اين همه . . .

با اين همه اميد قبولي ،

در امتحان ساده ي تو رد شوم .

اصلا نه تو ، نه من ،

تقصير هيچ كس نيست ،

از خوبي تو بود ،

كه من ،

بد شدم !

 

 

                                                 قيصر امين پور