كسي كه در بلاها چون آزادگان شكيبايي نورزد ،

 

سرانجام چون نادانان مصيبت را فراموش خواهد كرد .

 

 

امام علي (ع) ، نهج البلاغه