با نيت درست و دل پاك از گناه و خوي هاي ناپسند ،

 

 از پروردگار خود بخواهيد كه به شما براي روزه داشتن

 

 و تلاوت قرآن در اين ماه ( رمضان ) توفيق دهد .