همه حرف بر سر آن است كه بازي حقيقت و دروغ در “ مارمولك “ اصلا قصد ندارد در اصل ماجراي روحانيت ترديد كند . مارمولك ، نه يك كمدي سطحي ، بلكه اثري طنزآلود است كه در پس شوخي ها و مطايبات گاه پراكنده و اتفاقي اش ، يك رشته جدي نقد اجتماعي تلخ و بيداري بخش وجود دارد و با همه تفنن ، انديشه و هدف اجتماعي در آن نهان است .

 

احمد مير احسان ، خردنامه همشهري 18 شهريور 1383

 

پرسش : آيا فيلم مارمولک را ديده ايد ؟ نظرتان در مورد فيلم چيست ؟

حميد مشکسار ( شيراز ) : بالاخره بعد از مدتها چند روز پيش موفق به ديدن فيلم خوب مارمولک شدم . کاش . . .