تو نگات سنگينه اما

من نگام شبيه شيشه

عشق من يه تيكه خورشيد

عشق تو دويست و شيشه

چشم من مي خواد هميشه

پيش چشماي تو باشه

چيز قابلي ندارم

 

موتورم ولي تلاشه

يكي توپه وضعش ، اما

يه نفر هيچي نداره

يه نفر پاي پياده س

 

يه نفر كوير سواره

زن من نمي شي ، اما

ميري دنبال يه حمال !

اما چشم به رات مي مونم

 

همه سال و با آبسال

من نگام در به در تو

تو حواست پيش بنزه !

كاش از اول مي دونستم ،

 

توي چشماي تو لنزه !

تو شباي بي ستاره ،

مث جنگلاي دوري ،

تو ، موهات خيلي قشنگه ،

 

سر تو با چي مي شوري ؟

 

 

عليرضا بندري ، شب شعر طنز در حلقه رندان ، اطلاعات 17 خرداد 1383

 

 

مهندس ابوذر صغيری ( بوشهر ) : خيلی زيبا بود  . . . از اين شعرا بيشتر بزار...