انسان خردمند ،

 

امروز مراقب فرداي خويش است ،

 

و از هم اكنون آنچه در پيش دارد ، مي بيند .

 

 

امام علي (ع) ، نهج البلاغه / 192