و عشق ، تنها عشق ،

 

تو را به گرمي يك سيب مي كند مانوس ،

 

و عشق ، تنها عشق ،

 

مرا به وسعت اندوه زندگي ها برد ،

 

مرا رساند به امكان يك پرنده شدن . . .

 

 

سهراب سپهري

 

 

حرفهای يک عابر : فکر کنم اينجا منظورش اين بوده که عشق يعنی انتظار و سعی برای رهايی(که در اينجا به اختصار عشق را به معنای رهايی آورده)... (از اينگونه سعی و تلاشها بسيار در قرآن آمده و آن به اين معنی است که هيچگاه منتظر صرف نباشيد و حداقل برای بدست آوردن چيزهای مهم کمی هم از خود مايه بگذاريد.)