گنجشكي در پرواز از يك شاخه پر برف ،

اندكي آن را جنباند ،

و به امتناع از احساس گنگ سري تكان داد ،

كمي برف از شاخه فرو ريخت ،

به زودي بهمن خواهد بود .

 

ولاديمير هولان – ترجمه مختار محمدی