ميلاد با سعادت

 

 رسول گرامي اسلام حضرت محمد مصطفي (ص)

 

 و امام جعفر صادق (ع)

 

 

سـعـدی اگـر عـاشـقی کنی و جــوانـی

 

عشق محمد(ص) بس است و آل محمد(ص)