برتولت برشت در دهم فوريه سال 1898 در اگسبورگ متولد شد و در چهارم اگوست 1956 در برلين آلمان درگذشت . برشت يكي از بزرگترين شاعران و درام نويسان قرن بيستم است . شعر او بسيار ساده و عميق است . رگه هايي از طنز به شعر او جذابيت خاصي مي دهد . او يكي از اجتماعي ترين و سياسي ترين شاعران آلمان است . در كنار شعر سياسي و اجتماعي ، اشعار عاشقانه هم دارد . اگر تئاترها و نمايشنامه هاي برشت از ميان برود ، باز هم اشعارش براي زنده ماندن نام او كافي است . بي ترديد او در عشق نيز ديدگاهي انساني ، صريح و گاه بيرحمانه دارد . عشق از نظر او بسيار واقعي و رها از پوشال هاي رمانتيك است ، معشوق او نيز انساني خطاكار ، مهربان و نزديك به واقعيت است . عشق برشت ، عشقي صاف و ساده و سرراست ميان دو انسان امروزي است كه البته واقع نگري اش ، گاه آن را به هوس و دوستي نزديك مي كند . بخش هاي كوتاهي از اشعار او را در قسمت هاي بعد مرور مي كنيم .