اين روزها ،

اين گونه ام ، ببين :

پايم چه خسته مي كشدم ، گويي ،

كت بسته از خم هر راه رفته ام ،

تا زير هر كجا ،

حتي شنوده ام ، هر بار تير خلاص را .

اي دوست !

اين روزها ،

با هر كه دوست مي شوم ، احساس مي كنم ،

آن قدر دوست بوده ايم ،

كه ديگر ،

وقت خيانت است .

 

نصرت رحماني

 

توضيح : نصرت رحماني دهم اسفند ماه 1306 به دنيا آمد و 27 خردادماه 1379 آخرين روز عمرش را زندگي كرد . از او كتاب هاي زيادي چاپ شده است كه از آن جمله مي توان به كوچ ، ترمه ، ميعاد در لجن ، حريق باد ، پياله دور دگر زد ، اشاره كرد . “ در چنگ باد “ مجموعه اي است كه به عنوان برگزيده اشعار نصرت رحماني چاپ شده است . رحماني در مقدمه يكي از كتاب هايش مي گويد :

يك  شاعر همواره در حال حركت و  دگرگوني است  .  بايد

 نبض توده ي شعرخوان را در دست داشته باشد و با ضربان

 تپش قلب آنها سروده هايش را هماهنگ كند . . . . . . . . . .