و تو خود داني ،

آه ، اي خوب ترين !

بي تو هر لحظه ي من ،

مثل زندان پس از آزادي ست .

 

شهيد عليرضا فيروزي