رنگ خون دميده بود ،

در نگاه كاروان ،

رهبري ز جنس نور ،

رو به سوي آسمان ،

در عبور شب ، نشان ،

از حسين (ع) فاطمه (س) ست ،

ظهر داغ كربلا ،

پر ز شعر و خاطره ست .

 

مژگان توكلي