12- آزادگی

 

هر كجا هستم ، باشم ،

آسمان مال من است ،

پنجره ، فكر ، هوا ، عشق ، زمين ، مال من است

 

توضيح : به طور حتم ، بررسي اشعار زنده ياد سهراب سپهري در حوزه ي روان شناسي سلامت به تامل و حوصله ي بيشتري نياز دارد . بسياري از قسمت هاي اشعار سهراب ، مفاهيمي چند بعدي دارند كه بايد با دقت بيشتري بدان ها پرداخته شود … شما می توانيد چنين بررسی هايی در مورد ديگر شاعران نيز انجام دهيد .

سيما ابراهيم زاده : سهراب را دوست دارم چون به نوع خاصی از معرفت دست يافته بود که مطلوب من نيز هست بايد وارد اين عرصه شد تا بتوان او را فهميد.