1- پذيرش خود

 

روزگارم بد نيست ،

تكه ناني دارم ،

خرده هوشي ،

سر سوزن ذوقي ...

 

سهراب سپهري به انتخاب ابراهيم اصلاني ، روان شناس

توضيح : اين مطالب توسط دكتر ابراهيم اصلاني تهيه شده و در روزنامه همشهري مورخ 12 بهمن 1382 به چاپ رسيده كه در 12 بخش ارائه مي شود . اميدوارم مورد توجه قرار گيرد .