آوازه ی شاعری دهقان با غزل شکست عهد من گفت هرچه بود گذشت ,و ترانه معروف گل پامچال آغاز شد.

دکتر ایرج دهقان در سال 1304 ه . ش ، در ملایر متولد شد  دوره ی ابتدایی و راهنمایی را در ملایر گذراند و سپس برای گذراندن دبیرستان به همدان رفت ، پس از اخذ دیپلم به آموزگاری پرداخت . وی در زمان تدریس دکترای خود را در زبان و ادبیات فارسی دریافت کرد .

از جمله  آثار دهقان :

– پلهای شکسته ” مجموعه شعر ” . 

- دستور زبان فارسی .

- انشاء و نگارش برای دبیرستان ها

- شعر فارسی در قرن نهم .

نمونه اشعار معروف دهقان:

شکست عهد من و گفت هرچه بود گذشت !
بگریه گفتمش آری : ولی چه زود گذشت !


غزل فوق از عاشقانه های رایج در ادبیات معاصر است و از نغمات ماندگار در عصرشعر ایندوره است و این ترانه  را آهنگسازی نموده وبه شکلی اصیل خوانده اند .جان کلام دهقان در این غزل بار عاطفی و روانی کلام  گستره مفهوم ردیف است ….

کلمات بر تراویده از جان شاعرند غزل از ملاحت و سادگی سر شار است و اصولا تکلف و تصنع در کلام ایرج دهقان هرکزجای ندارد ایجاز و اختصار از مختصات شعری این شاعر است شاعر ردیف را خوب برگزیده است و همه قافیه ها ضمن انتخاب درست از روح و اندیشه بر خوردارند.

از دیگر اشعار معروف ایرج دهقان ترانه گل پامچال است که توسط یکی از خواننده های گیلکی خوانده شده است.

گل پامچال، گل پامچال ، بیرون بیا
فصل بهاره ، عزیز موقع کاره