شبي كه شعر من از عشق و عقل خالي شد

شكست سقف زمان ، رنگها خيالي شد

نخواست پر بزند شاعري رها در باد

نشست و شاهد شور شكسته بالي شد

در عمق دريا ، در عمق جنگلي انبوه

دچار قحطي شد ، غرق خشكسالي شد

حكيم قصه ي ما ، محو ساز و سيگارش

حكيم قصه ي ما ، باز لاابالي شد

دريغ و درد كه او مرده بود و بعد از آن

شبيه هر كس ديگر در اين حوالي شد (1)

 

محمد حسين جعفريان

(1)- اشاره به ايرج بسطامي ، خواننده ، و از شاگردان موفق استاد محمدرضا شجريان است كه متاسفانه در زمين لرزه ويرانگر جمعه 5 دي ماه 1382 بم به همراه 33 هزار نفر ديگر جان باخت . مادر ايشان نيز با شنيدن خبر فوت فرزندش ، با كمال تاسف در كرمان درگذشت .

سايت زمين لرزه شهر بم : آمار رسمی تا کنون 41 هزار نفر کشته. (همشهری شنبه 27 دی) کارمان شده که بنشينيم و شاهد فجايع باشيم و پس از آن, کشتگان را شمارش کنيم !