جنسا اگه گرون شده، به ما چه!

گرونی بی امون شده، به ما چه!

زندگیا خزون شده، به ما چه!

فصل ضعیف کشون شده، به ما چه!

واسه دیگرون شده! به ما چه!

دلای مردم خون شده ؟! به ما چه!

***

وضع حقوق بگیرها، خیلی زاره؟

کارگرا خیلی شدن بیچاره؟

سفره ها چند وقته که نون نداره ؟

تو بانکها اختلاس شده دوباره؟!

چه چیزهایی عیون شده! به ما چه!

دلای مردم خون شده ؟! به ما چه!

***


قیمت موز و سکه شد برابر؟!

قیمت گوشت بالا میره ؟ چه بهتر!

شیر گرونه ؟ باشه، نخور برادر!

نرخ زمین و خونه توی کشور

به قدر آسمون شده، به ما چه!

دلای مردم خون شده ؟! به ما چه!

***

دروغه اینکه وضعیت خرابه!

دروغه اینکه وعده‌ها، سرابه!

دروغه دوره، دوره عذابه!

دروغه حرف‌ها، حرف ما صوابه!

چقد دروغ آسون شده؛ به ما چه!

دلای مردم خون شده؟! به ما چه!

.

.

مردم سالاری : محمدحسین روانبخش