۱      
گلخانه‌ی آفتــاب، یعنی مـادر
دیباچه‌ی هر کتاب، یعنی مـادر
از مـِهر، اگر کسی سوالی پرسید
کوتاه‌ترین جـواب، یعنی مـادر


۲       
منظومه‌ی شعرِ عاشقانه‌ست پدر
دلگرمی وُ آسایشِ خانه‌ست پدر
همواره به زیرِ سایه‌اش خواهم ماند
زیـرا که فروغِ جـاودانه‌ست پدر


۳
صبر است صلاح‌ِ کار، در پیشه‌ی ما
در خاک، گره خورده به هم ریشه‌ی ما
ما زنده به عشقیم و نمیریم دگـر
اندیشه‌ی حافظ است اندیشه‌ی ما


۴
از بخت‌ِ من است یا که اقبال‌ِ شما
من هیچ نمی‌خواهم از امثالِ شما
یک دفتر وُ یک قلم برایم کافی‌ست
دنیا وُ  تمـام‌ِ شوکتش مالِ شما

فرهیختگان