سایت روزنامه ایران نوشت:

غلام کویتی‌پور مداح شناخته‌شده کشور در یادداشتی که در مجله «نسل امروز» منتشر شده نوشته محمدرضا شجریان عاشق خداست و هر چه آدمی با ایمان‌تر باشد عمق این عشق را در صدای او بیشتر حس می‌کند.

امکان ندارد تن و بدنت نلرزد

اگر کلام خدا عاشقانه خوانده شود و عاشقانه به آن گوش کنی، امکان ندارد تن و بدنت نلرزد. به خاطر ندارم زمانی را که «ربنا» استاد شجریان را شنیده باشم و از خود بی‌خود نشوم. ارزش صدای استاد به اندازه تلاشی است که بسیاری از مردان خدا در راه مبارزه برای حق داشتند.


صدای آسمانی که در حنجره و نهاد استاد شجریان وجود دارد

داشتن صدای خوش برای تلاوت قران یکی از ویژگی‌های اصلی است و پیامبر خدا هم فرموده‌اند که «اذان و قرآن را با صدای خوش بخوانید» همان صدای آسمانی که در حنجره و نهاد استاد شجریان وجود دارد.

او فرزند سرزمین امام رضای غریب است

شجریان عاشق خدا هست و هر چه آدمی با ایمان‌تر باشد عمق این عشق را در صدای استاد شجریان بیشتر حس می‌کند. او فرزند سرزمین امام رضای غریب است. مگر می‌شود خاکی که به نام آن بزرگوار مزین است روی فرزندانش اثر نگذارد. من استاد شجریان را از تلاوت قرآن‌هایش به یاد می‌آورم، دو سه سال قبل از انقلاب. بعدها هم فهمیدم کارمند وزارت کشاورزی بوده است، یک کارمند ساده که عاشق موسیقی بود و هنر.

کاش کمی قرآن بخوانیم و از قرآن یاد بگیریم

«ربنا» ایشان مثل بسیاری از آثار دیگرشان جاودانه است و جزیی از فرهنگ و هنر ما، حالا چه پخش شود و چه نه، اما کاش کمی قرآن بخوانیم و از قرآن یاد بگیریم که انتقادپذیر باشیم و از ظلم تبری بجوییم.